Czas na poezję: ELIZA SEGIET

Fot. Z archiwum Autorki.

Cokół

Przecież
można jak księżyc
świecić światłem odbitym.
Jednak lepiej mieć własną
moc.

Być jasnością czy
odblaskiem?

Sobą?
A może cokołem?

Cieniom nie stawia się
pomników.
Znikają.

 

Testament

Wiesz,
że ludzie nie mają wpływu
na swoje pochodzenie.
Nie da się zrobić jego korekty.

Rodzimy się jako spadkobiercy
i darczyńcy,
ale tak samo potrafimy kochać.

 

Kominy

Milczą już kominy
ciałopalnych pieców,
milkną Numery.
Nam nie wolno milczeć,
nadal trzeba krzyczeć.