Kontakt

“Moja Przestrzeń Kultury” (MPK). Nieregularnik Artystyczno-Literacki. 

Redaktor Naczelny – JAROSŁAW HEBEL- naczelny@mojaprzestrzenkultury.pl
Sekretarz Redakcji – MAŁGORZATA SZMAŁZ – sekretarz@mojaprzestrzenkultury.pl
Redakcja i korekta – HANNA BILIŃSKA-STECYSZYN – redakcja@mojaprzestrzenkultury.pl
Redakcja i korekta – JUSTYNA CZUPIŁKA – j.czupilka@mojaprzestrzenkultury.pl

 

 

DLA AUTORÓW/ PARTNERÓW:

ZapraszaMY do lektury i współpracy! Propozycje tekstów z zakresu publicystyki, prozy czy poezji, a także prośby o przyznanie patronatu przez “Moją Przestrzeń Kultury” (MPK) czy propozycje współpracy w innym zakresie można przesyłać na adres e-mail: mojaprzestrzenkultury@mojaprzestrzenkultury.pl
Z góry bardzo dziękujeMY! ZachęcaMY do zapoznania się z “Regulaminem MPK”!

OgłaszaMY, że nie publikujeMY tekstów politycznych! Koniec. Kropka. Wykrzyknik. Amen.