Kontakt

“Moja Przestrzeń Kultury” (MPK). Nieregularnik Artystyczno-Literacki. ISSN: 2543-9952.
E-mail: mojaprzestrzenkultury@mojaprzestrzenkultury.pl

Redaktor Naczelny – JAROSŁAW HEBEL- naczelny@mojaprzestrzenkultury.pl
Redakcja i korekta – JAGODA BISZKONT – j.biszkont@mojaprzestrzenkultury.pl
Redakcja i korekta – MAŁGORZATA GIEŁZAKOWSKA – m.gielzakowska@mojaprzestrzenkultury.pl

DLA AUTORÓW/ PARTNERÓW:

ZapraszaMY do lektury i współpracy! Propozycje tekstów z zakresu publicystyki, prozy czy poezji, a także prośby o przyznanie patronatu przez “Moją Przestrzeń Kultury” (MPK) czy propozycje współpracy w innym zakresie można przesyłać na adres e-mail: mojaprzestrzenkultury@mojaprzestrzenkultury.pl
Z góry bardzo dziękujeMY! ZachęcaMY do zapoznania się z “Regulaminem MPK”!

OgłaszaMY, że nie publikujeMY tekstów stricte politycznych! Koniec. Kropka. Wykrzyknik. Amen.