Kontakt

„Moja Przestrzeń Kultury” (MPK). Nieregularnik Artystyczno-Literacki.
E-mail: mojaprzestrzenkultury@mojaprzestrzenkultury.pl
Tel. +48 505 940 955

Redaktor Naczelny – JAROSŁAW HEBEL- naczelny@mojaprzestrzenkultury.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego – ANNA CANIĆ – a.canic@mojaprzestrzenkultury.pl
Sekretarz Redakcji –
MAŁGORZATA SZMAŁZ – sekretarz@mojaprzestrzenkultury.pl
Redakcja i korekta – HANNA BILIŃSKA-STECYSZYN – redakcja@mojaprzestrzenkultury.pl
Redakcja i korekta – JUSTYNA CZUPIŁKA – j.czupilka@mojaprzestrzenkultury.pl

 

DLA AUTORÓW/ PARTNERÓW:

ZapraszaMY do lektury i współpracy! Propozycje tekstów z zakresu publicystyki, prozy czy poezji, a także prośby o przyznanie patronatu przez “Moją Przestrzeń Kultury” (MPK) czy propozycje współpracy w innym zakresie można przesyłać na adres e-mail: mojaprzestrzenkultury@mojaprzestrzenkultury.pl
Z góry bardzo dziękujeMY! ZachęcaMY do zapoznania się z „Regulaminem MPK”!

OgłaszaMY, że nie publikujeMY tekstów stricte politycznych! Koniec. Kropka. Wykrzyknik. Amen.